Sluiten

Prinsjesdag 2022

Uw geluk in 2022: een bijzonder jaar.

De ontwikkeling in de wereld om ons heen raakt ons steeds meer persoonlijk. Brandstofprijzen, energieprijzen en de negatieve verwachtingen vliegen ons om de oren.

Wij als gelukregisseurs nemen dat ook waar en natuurlijk kunnen wij dit niet oplossen. Wel kunnen wij indien je je zorgen maakt het gesprek met je aangaan om te bezien of je financiën in topconditie zijn waardoor je maximaal voorbereid bent op de komende wedstrijd in 2023.

De regels worden anders en de financieringsnormen worden strakker, nu in 2022 kun je in elk geval meer dan in 2023. Misschien een goede reden om niet langer uit te stellen maar het gesprek met ons aan te gaan.

Voor elke wedstrijd geldt immers dat voorbereiding cruciaal is voor het beste uitgangspunt om je doelen te bereiken.

Hieronder tref je over de verschillende onderwerpen een overzicht van alle relevante wijzigingen aan.

Ondernemer

Voor ondernemers en aanmerkelijkbelanghouders veranderd er veel in het komend jaar. Het box 2-stelsel krijgt twee schijven, de schijfgrenzen van de vennootschapsbelasting worden aangepast, de zelfstandigenaftrek wordt verder verlaagd en de de gebruikelijkloonregeling uitzondering voor innovatieve start-ups komt te vervallen.

Pensioen

Ook op het pensioenvlak worden er veel wijzigingen doorgevoerd in 2023. Zo wordt de AOW-uitkering verhoogd, de fiscale oudedagsreserve afgeschaft, komt er een nieuw pensioenstelsel, wordt de waardeoverdracht voor kleine pensioenen uitgebreid en kan de oudedagsverplichting gebruikt worden voor een lijfrente.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Klik dan hieronder!

Woning

Vanaf 2023 vinden er belangrijke wijzigingen plaats met betrekking tot het onderwerp wonen. Zo wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning drastisch ingeperkt, wordt de overdrachtsbelasting verhoogd voor beleggers en wordt de verhuurderheffing afgeschaft.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Klik hieronder!

Belasting

Er hebben verschillende wijzigingen plaats gevonden in de box 1 en box 3 belastingen. De box 1 tarieven en schijven zijn aangepast. In het box 3-stelsel heeft het kabinet de uitspraak van de hoge raad moeten opvolgen waardoor het box 3-stelsel rekening moet gaan houden met de werkelijke rendementen in plaats van de fictieve rendementen. .

Wil je meer weten over alle wijzigingen van het onderwerp belasting? klik dan hieronder voor meer!

Sociale zekerheid

Op het vlak van sociale zekerheid worden er verschillende wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op de huurtoeslag, kindgebonden budget en de energietoeslag. Zo gaat bijvoorbeeld de energiebelasting omlaag en wordt de huurtoeslag verhoogd. 

Wil je meer weten over alle wijzigingen van het onderwerp sociale zekerheid? klik dan hieronder voor meer!

Werk

Ook op het vlak van werk worden er meerdere wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd, de 30% regel beperkt, het minimumloon verhoogd en is er een wijziging in de transitievergoeding voor het MKB doorgevoerd. 

Meer weten over dit onderwerp? Klik hieronder!

Andere wijzigingen van Prinsjesdag

Het kabinet heeft nog extra plannen ter aanvulling van bovenstaande wijzigingen. Zo wil het kabinet de geldzorgen, armoede en schulden onder burgers tegen te gaan. Zij willen hiervoor een structureel plan opstellen gericht op de lange termijn. Verder wilt het kabinet de hoge energieprijzen tegengaan, de vliegbelasting verhogen, en het BTW-tarief voor de zonnepanelen verlagen naar 0%.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Klik hieronder!

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op!