Sluiten

Welke verzekeringen zijn er?

Ondernemersverzekeringen

Met goede verzekeringen dek je de financiële gevolgen van bepaalde risico's die komen kijken bij ondernemen. Om precies te weten welke verzekeringen het beste passen in jouw onderneming, geven wij je graag advies op maat. Zo weet je zeker dat jij en jouw onderneming niet onderverzekerd, dubbelverzekerd of oververzekerd is, want je zit natuurlijk niet op onnodige kosten te wachten. Maar welke verzekeringen zijn er eigenlijk?

Bedrijfsaansprakelijk-

heidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert jou tegen de schade die jij en jouw medewerkers per ongeluk kunnen aanrichten tijdens het werk. Dit betekent dat je bedrijf verzekerd is wanneer jij of een van jouw medewerkers tijdens het werk schade veroorzaakt aan andere mensen, onroerende goederen, of andermans spullen. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is voornamelijk bedoelt voor ZZP'ers en MKB'ers. Voor deze verzekering geldt geen maximale jaaromzet of een maximaal aantal medewerkers om te kunnen afsluiten. 

Beroepsaansprakelijk-

heidsverzekering

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert jou tegen de mogelijke financiële schade die geleden wordt door jouw opdrachtgever wanneer jij of een van jouw medewerkers een beroepsfout maakt. Bijvoorbeeld wanneer je architect bent en door een foute berekening van jouw kantoor komt de bouw stil te liggen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt je dan tegen de gevolgen. Deze verzekering is voornamelijk bedoelt voor ZZP'ers en MKB'ers in de dienstverlening. Voor bepaalde beroepen is deze verzekering wettelijk verplicht. Echter, naast de wettelijke verplichting zijn er steeds meer opdrachtgevers die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering eisen voordat je met hen in zee kan gaan.

Bestuurdersaansprakelijk-

heidsverzekering

Als bestuurder neem je belangrijke beslissingen voor jouw organisatie die grote gevolgen kunnen hebben. Het kan gebeuren dat een beslissing anders uitpakt dan verwacht en dat iemand jou hiervoor aansprakelijk zal stellen. Door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten kan je dit risico afdekken. en ervoor zorgen dat jouw privévermogen nooit in gevaar komt.

Bedrijfsongevallen-

verzekering

Deze verzekering zorgt ervoor dat jouw medewerkers verzekerd zijn bij een werkongeval. Als een medewerker door een bedrijfsongeval blijvend invalide raakt zal de bedrijfsongevallenverzekering zorgen voor een vaste uitkering voor deze medewerker. Wanneer in het ergste geval de medewerker overlijdt door een werkongeval, krijgen de nabestaanden van de medewerker een eenmalige uitkering van deze verzekering. Dit bedrag zal vastgesteld worden bij het afsluiten van de verzekering. 

Goed werkgeverschap

verzekering

Bij een goed werkgeverschap verzekering verzeker je jouw vaste medewerkers tegen de financiële risico's van een ongeval. Dit ongeval kan overal plaatsvinden, zelfs tijdens de privétijd van je medewerkers. Wie aansprakelijk is voor het ongeval maakt voor deze verzekering niet uit, dit biedt een gevoel van zekerheid voor jouw medewerkers. Echter, wanneer de desbetreffende medewerker een verzekering heeft die (een deel van) de schade uitkeert, gaat deze altijd voor de goed werkgeverschap verzekering. Deze verzekering draagt bij aan een goede relatie tussen werkgever en werknemer doordat je jouw medewerker meer zekerheid biedt.

Is het pensioen voor jouw medewerkers goed geregeld?

Klik hieronder voor meer informatie over collectief pensioen en hoe je je medewerkers een goede pensioenregeling biedt!

CAR-verzekering

CAR staat voor Construction All Risk, het is een verzekering bedoelt voor alle materiële schade die kan ontstaan tijdens de bouw of montage van gebouwen, wegen, bruggen en installaties. Je kan hierbij denken aan schade die veroorzaakt is door brand, storm, diefstal of schade die ontstaan is door een bouwfout, ontwerpfout, of constructiefout. De CAR-verzekering is ontstaan om dat de standaard opstal of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de risico's van bouwwerkzaamheden niet dekken. Er zijn 2 verschillende vormen van de CAR-verzekering, een doorlopende en een aflopende. De doorlopende CAR-verzekering is bedoeld voor wanneer je meerdere bouwprojecten per jaar hebt. De aflopende CAR-verzekering is bedoelt  voor wanneer je eenmalig een bouwproject hebt. De CAR-verzekering is geschikt voor zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever van een bouwproject. 

Gebouwenverzekering

Als je een bedrijfspand bezit, is dit zeer waarschijnlijk één van jouw grootste investeringen. Je wilt natuurlijk dat deze investering goed beschermd wordt. Een gebouwenverzekering verzekerd je tegen de mogelijke materiële schade aan jouw pand(en). Deze schade kan ten gevolge zijn van bijvoorbeeld brand, bliksem, storm, etc. Door het afsluiten van een gebouwenverzekering zorg je ervoor dat één van jouw grootste investeringen beschermd is.  

Glasverzekering

De glasverzekering verzekerd al het glas van uw bedrijfspand, zowel binnen als buiten. Deze verzekering is van belang voor uw bedrijf omdat het vaak gebeurt dat glasschade niet onder de gebouwenverzekering valt. 

Zakelijke inboedel-

verzekering

Waarschijnlijk komt het vaak voor dat je zakelijke spullen, bijvoorbeeld een laptop, mee naar huis neemt, Thuis kan er mogelijk schade ontstaan aan deze spullen door bijvoorbeeld brand, wateroverlast of diefstal. De zakelijke inboedelverzekering zorgt er voor dat deze schade vergoedt wordt. 

Inventarisverzekering

De inventarisverzekering is een verzekering die een mogelijke schade aan jouw bedrijfsinventaris vergoedt, bijvoorbeeld schade door brand, diefstal, storm of wateroverlast. Door deze verzekering af te sluiten zorg je ervoor dat jouw bedrijf bij schade snel een vergoeding krijgt en hierdoor weer zo snel mogelijk de normale werkzaamheden kan hervatten. Vaak heeft deze verzekering een eigen risico van € 500. Je kunt ervoor kiezen om dit eigen risico te verhogen in ruil voor een lagere premie. 

Garageverzekering

Een Garageverzekering is specifiek bedoelt voor autobedrijven. Als autobedrijf heb je te maken met bijzondere risico's, risico's die bij andere bedrijven vaak niet voorkomen. Daarom bevat deze verzekering een aansprakelijkheidsverzekering, motorrijtuigenverzekering, cascodekking en een rechtbijstandverzekering in één. Door het afsluiten van deze verzekering zorg je als autobedrijf ervoor dat je het beste beschermd bent tegen mogelijke risico's.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak bij ons op kantoor!

Zakelijke

autoverzekering

Een bedrijfsauto is een auto die zakelijk gebruikt wordt en die voorkomt in de boekhouding van het bedrijf. Het is volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen verplicht om alle voertuigen verzekerd te hebben voor aansprakelijkheid. Door een zakelijke autoverzekering af te sluiten, voldoe je aan deze wet. Vanuit deze verzekering is geen beperking wie er in deze bedrijfsauto rijdt. Dit betekent wel dat deze verzekering vaak duurder is dan de particuliere variant, mede doordat zakelijke auto's vaak meer kilometers rijden per jaar. De zakelijke autoverzekering heeft wel dezelfde splitsing van dekkingen als de particuliere variant, namelijk: WA, WA beperkt Casco en All-risk.

Bedrijfswagenpark-

verzekering

Een bedrijfswagenparkverzekering is bijna hetzelfde als een zakelijke autoverzekering. Het verschil is dat bij een bedrijfswagenparkverzekering meerdere zakelijke autoverzekeringen samengevoegd zijn onder één polis. 

Goederentransport-

verzekering

Met een goederentransportverzekering dek je de schade aan verkochte en gekochte goederen tijdens transport en opslag, waarvoor jij het risico draagt volgens de Incoterms. Deze verzekering is bestemd voor alle soorten bedrijven die belang hebben bij de vervoerde lading goederen. 

Werkmaterieel-

verzekering

Met een werkmaterieelverzekering verzeker je jouw werkmaterieel meteen voor de verplichte wettelijke aansprakelijkheid. Volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen moeten alle motorrijtuigen verzekerd hebben voor aansprakelijkheid. Schade aan het werkmaterieel zelf valt niet onder de standaard dekking van deze verzekering. Dit is wel te verzekeren met een aanvullende verzekering. 

Zakenreisverzekering

Ga jij of je medewerkers met regelmaat op zakenreis? Met een doorlopende zakenreisverzekering zorgt u ervoor dat deze zakenreizen goed verzekerd zijn. Een standaard zakenreisverzekering bevat rechtshulp, medische kosten en verlies van uw bagage. 

Zakelijke

rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering verzekerd je van juridische hulp wanneer deze noodzakelijk is. Een juridisch probleem kan iedereen overkomen. Stel dat je een grote opdracht hebt afgerond, maar je opdrachtgever weigert de factuur te betalen. Dan is juridische hulp vaak noodzakelijk. Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering ben jij en je onderneming verzekerd bij een juridisch geschil.

Milieuschadeverzekering

Werkt jouw bedrijf met stoffen die schade aan het milieu kunnen aanrichten? Dan is het wijsheid om een milieuschadeverzekering af te sluiten. Wanneer er per ongeluk een milieuverontreiniging aan grond, oppervlaktewater of grondwater ontstaat ben je verzekerd voor het opruimen van deze verontreiniging. Dit geldt zowel voor je eigen terrein als het terrein van anderen. Ook de kosten voor het onderzoek of de rechtsbijstand worden gedekt in deze verzekering. 

Arbeidsongeschiktheids-

verzekering (AOV)

Je moet er natuurlijk niet aan denken, maar stel dat je door een ziekte of ongeval thuis komt te zitten, dan wil je uiteraard wel graag verzekerd zijn van inkomen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt voor een alternatief of aanvullend inkomen als je niet kunt werken.

Klik hieronder voor meer informatie over levensverzekeringen.

Bedrijfsschade-

verzekering

Stel dat jouw bedrijfspand of het complex waarin jouw bedrijfspand gevestigd is schade oploopt. Hierdoor kan je tijdelijk minder of zelfs niet produceren en loop je omzet mis. Dit noemen wij bedrijfsschade. Hiertegen kan je je verzekeren met een bedrijfsschadeverzekering. Je weet natuurlijk niet hoe hoog je brutowinst zal zijn voor het komende jaar. Daar wordt rekening mee gehouden. Daarom kan je tot maximeel 130% van de brutowinst verzekeren.

Verzuimverzekering

Vroeg of laat krijg je als werkgever te maken met een zieke medewerker. Met een verzuimverzekering verzeker je jouw bedrijf voor de loondoorbetalingsverplichting die je hebt voor zieke medewerkers. Je bent vanuit de wet verplicht om als werkgever zieke medewerkers 2 jaar lang een groot deel van hun loon door te betalen. Als je voordat de medewerker ziek is geworden een verzuimverzekering hebt afgesloten is dit verzekerd. 

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

Klaar om samen met ons jouw geluk te regisseren?