x
Sluiten

Collectieve pensioenregeling

Een collectieve pensioenregeling vormt een essentieel onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden voor jouw medewerkers. Hoewel het vaak verplicht is voor organisaties om deel te nemen aan een collectieve pensioenregeling, bestaat er doorgaans de mogelijkheid voor jou als werkgever om zelfstandig een dergelijke regeling te kiezen en af te sluiten. Maar wat is dat nou, een collectieve pensioenrekening? Wij vertellen je er graag meer over.

Verplichtstelling collectief pensioen

De meeste werkgevers in Nederland zijn wettelijk verplicht om deel te nemen aan een collectieve pensioenregeling via een pensioenfonds. Dit komt vaak door de aard van hun werkzaamheden. Denk hierbij aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in de elektrotechniek. Zij zijn verplicht om aangesloten te zijn bij het Pensioenfonds Metaal en Elektro. Of jouw onderneming verplicht is om aan een pensioenfonds deel te nemen, dien je zelf volgens de wet te onderzoeken. In de praktijk blijkt dit echter vaak complex en tijdrovend te zijn.

Wil je weten of jouw onderneming onder een verplicht pensioenfonds valt? Neem gerust contact met ons op. Wij staan klaar om je deskundig te adviseren en te ondersteunen!

Heb je een vraag over collectief pensioen?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Geen verplicht collectief pensioen

Als je als werkgever niet verplicht bent aangesloten bij een pensioenfonds, heb je de vrijheid om zelf een collectieve pensioenregeling voor je werknemers op te zetten. Een collectieve pensioenregeling bestaat uit verschillende onderdelen, zoals ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen, ANW-Hiaat en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Ouderdomspensioen

Iedere werknemer kan via de pensioenregeling sparen voor de oude dag in een eigen polis. De manier van sparen voor het ouderdomspensioen varieert afhankelijk van het type pensioenregeling. Waar vroeger gegarandeerde pensioenen de norm waren, is pensioenopbouw op basis van beleggen de laatste jaren steeds gebruikelijker geworden. Vanaf 2027 zal pensioenopbouw in Nederland uitsluitend op basis van beleggen mogelijk zijn.

Welk type pensioen het beste past bij jouw personeel en wat de kosten van een pensioenregeling zijn, hangt af van de specifieke situatie van jouw bedrijf.

Partnerpensioen

In een pensioenregeling bouwt men niet alleen pensioen op voor de oude dag, maar zorgt men ook voor financiële zekerheid voor de partner van de werknemer. Bij het overlijden van de werknemer ontvangt de partner een levenslange uitkering. De hoogte van deze uitkering wordt bepaald door de keuzes die je als werkgever maakt bij het samenstellen van de pensioenregeling. Daarnaast spelen het salaris (en eventueel de diensttijd) van de werknemer een belangrijke rol in de hoogte van het nabestaandenpensioen.

Wezenpensioen

Het wezenpensioen biedt financiële ondersteuning aan de kinderen van de werknemer bij diens overlijden. In tegenstelling tot het partnerpensioen is het wezenpensioen niet levenslang, maar tijdelijk. De duur van deze uitkering hangt af van de keuzes die je als werkgever maakt bij het opstellen van de pensioenregeling. Net als bij het partnerpensioen, zijn het salaris en de diensttijd van de werknemer bepalend voor de hoogte van het wezenpensioen.

ANW-Hiaat

Naast het partnerpensioen kan ook het ANW-hiaat worden opgenomen als aanvulling in de pensioenregeling. Dit is een tijdelijke aanvulling op het partnerpensioen. De hoogte van deze dekking is gebaseerd op de wettelijke ANW-uitkering en is daardoor voor iedereen gelijk. Hierbij wordt rekening gehouden met een verzekerd bedrag van ongeveer € 19.080 bruto per jaar tot de AOW-leeftijd van de partner.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Naast het afdekken van het lang-leven-risico en het overlijdensrisico, kan ook het arbeidsongeschiktheidsrisico worden opgenomen in een pensioenregeling. In dit geval wordt gewaarborgd dat alle pensioenpremies worden doorbetaald als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt raakt. Bij arbeidsongeschiktheid valt het inkomen vaak terug, waardoor het nog belangrijker wordt om voor pensioen te sparen. Dit kan anders tot financiële problemen leiden.

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

Meer over onze zakelijke dienstverlening?

Klik hieronder voor meer over onze zakelijke tak van sport!

Klaar om samen met ons jouw geluk te regisseren?