Sluiten

Ondernemer

Box 2 krijgt twee schijven

Vanaf 2024 krijgt de het box 2 stelsel twee schijven. De eerste schijf gaat tot en met € 67.000 met een tarief van 24,5% en een tweede schijf voor meer dan € 67.000 met een belastingtarief van 31%.

De invoering van dit nieuwe stelsel heeft als doel dat aanmerkelijkbelanghouders jaarlijks winst gaan uitkeren. Daarnaast wil het kabinet de belastingdruk meer gelijk trekken aan het toptarief van box 1 doordat dit tweeschijvenstelsel een belastingverhoging is voor aanmerkelijkbelanghouders die een hoger inkomen hebben dan de eerste schijfgrens. Het tweeschijventarief betekent voor aanmerkelijkbelanghouders namelijk een lastenverhoging waardoor er een meer gelijke fiscale behandeling van belastingplichtigen met inkomsten uit werk ten opzichte van aanmerkelijkbelanghouders.

Bij een fiscaal partnerschap is het mogelijk om het inkomen uit aanmerkelijk belang zo te verdelen dat het lage tarief geldt voor het inkomen van beide partners uit aanmerkelijk belang.

Verlaging van de schijfgrenzen van de vennootschapsbelasting

De grens van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt vanaf 2023 verlaagd naar € 200.000. Door deze wijziging betalen bedrijven sneller het hogere tarief van 25,8%. Tevens wordt het lage tarief verhoogd naar 19%.

Door deze wijzigingen wil het kabinet een betere balans bereiken in het belasten van werknemers, IB-ondernemers en DGA’s.

Zelfstandigenaftrek wordt verder verlaagd

Om het verschil in belastingheffing tussen werknemers en zelfstandigen kleiner te maken wil het kabinet de zelfstandigenaftrek in 2027 stapsgewijs terugbrengen tot € 900.

De startersaftrek verandert niet en blijft € 2.123.

De gebruikelijkloonregeling uitzondering voor innovatieve start-ups komt te vervallen

Innovatieve start-ups hebben sins 2017 een versoepelde gebruikelijkloonregeling, hierin mochten innovatieve start-ups het belastbaar loon vaststellen op het wettelijk minimumloon voor een duur van 3 jaar. In 2022 is deze maatregel negatief geëvalueerd waardoor besloten is om deze te laten vervallen.

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten