Sluiten

Werk

Verhoging maximale onbelaste reiskosten

Vanaf 1 januari 2023 gaat de onbelaste reiskostenvergoeding omhoog van € 0,19 naar € 0,21 per gereden kilometer. Het maakt hierbij niet uit hoe de werknemer reist.

Let hierbij op dat dit een mogelijkheid is voor werkgevers maar geen verplichting tot verhoging.

Beperken van de 30% regeling

Wanneer buitenlandse werknemers in Nederland komen werken kunnen zij onder bepaalde voorwaarden tot 30% van hun loon onbelast ontvangen. Het plan van het kabinet is om deze 30% regeling gaan verlagen tot de Balkenende norm vanaf 2024 (€ 216.000)

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Het wettelijk minimumloon wordt verhoogd in stappen. Vanaf 2023 wordt het minimumloon verhoogd met 8,05%. Vanaf 1 januari 2023 stijgt het minimumloon met 10,15% met de daarbij reguliere indexatie opgeteld.

Transitievergoeding MKB

Kleine werkgevers hebben recht op compensatie van de transitievergoeding als de onderneming wordt beëindigd en zij voldoen aan de voorwaarden. Het gaat om kleine werkgevers die met hun onderneming stoppen door pensioen of overlijden. De compensatiemogelijkheid bij het stoppen van een onderneming door ziekte geldt sinds midden 2022.  De compensatie van de transitievergoeding geldt nog niet bij het beëindigen van een onderneming door ziekte. Het is namelijk niet duidelijk of het mogelijk is om hiervoor een werkbaar sociaal-medisch beoordelingskader op te stellen. Het maken van zo een kader blijkt heel ingewikkeld te zijn. Het kabinet heeft daarom besloten om de compensatie van de transitievergoeding bij ziekte in ieder geval niet eerder in te laten gaan dan 1 januari 2024. Het kabinet gaat onderzoeken of het mogelijk is om de regeling in te laten gaan vanaf 1 januari 2024. 

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten