Sluiten

Belasting

Box 1

Het tarief in de eerste schijf voordat de AOW-leeftijd is bereikt is verlaagd met 0,14 procent. Het tarief in de tweede schijf is gelijk gebleven. De inkomensgrens van de eerste schijf is verhoogd met € 3.633,-

Box 3

In 2021 heeft de hoge raad uitspraak gedaan over het box 3-stelsel. Volgens de hoge raad moet het box 3-stelsel rekening houden met de werkelijke rendementen in plaats van de fictieve rendementen. Op Prinsjesdag is een herstelplan samen met de overbruggingswetgeving definitief gemaakt.

  • Heeft u bezwaar gemaakt tegen de box 3-belasting over de jaren 2017 t/m 2020, dan zal u al een herstelvergoeding hebben ontvangen. De belastingdienst ging hierbij niet meer uit van de fictieve verdeling, maar van de werkelijke verdeling van bezittingen.
  • Is de aanslag van de jaren 2017 t/m 2020 nog niet vast of opgelegd door de belastingdienst? Dan heeft u in de maand september van dit jaar een herstelvergoeding ontvangen van de belastingdienst.
  • Heeft u geen bezwaar gemaakt tegen de box 3 belasting over de jaren 2017 t/m 2020. Dan heeft u helaas geen recht op een herstelvergoeding.

Herstel belastingjaren 2021 en 2022

Vanaf augustus j.l. kunt u opnieuw box 3 belastingaangifte doen over het jaar 2021 en een definitieve aanslag verwachten. In deze aangifte gaat de belastingdienst uit van het werkelijke in plaats van het fictieve rendement.

Overbruggingsjaren 2023 t/m 2025

Vanaf 2023 wordt het heffingsvrijevermogen verhoogd naar € 57.000 per belastingplichtige, voor fiscaalpartners is het heffingsvermogen in totaal € € 114.000.

In deze overbruggingsperiode wordt het belastingtarief met 1% per jaar verhoogd:

  • 2023 -> 32%
  • 2024 -> 33%
  • 2025 -> 34%

In 2026 komt er een nieuw box 3-stelsel

In dit nieuwe stelsel gaat de belastingdienst uit van werkelijke rendementen in plaats van het fictieve rendement op spaargeld, schulden en beleggingen.

Vermogensaanwasbelasting

In de nieuwe vermogensaanwasbelasting is een heffing waarin je jaarlijks betaald over het daadwerkelijke rendement dat gemaakt wordt in box 3. Denk hierbij aan: dividend, rente, huur, pacht, waardeontwikkeling aandelen en waarde ontwikkeling onroerend goed.

Heffingsvrij inkomen

Het heffingsvrij vermogen komt per 2026 te vervallen. Ter vervangen van het heffingsvrijevermogen komt er een heffingsvrij inkomen per fiscaalpartner. De hoogte hiervan moet het kabinet nog bekend maken.

Belastingtarief

Het belastingtarief wordt gewijzigd van een vast tarief naar een oplopend tarief. Wat dit tarief inhoudt moet het kabinet nog bekend maken.

Schulden

Het is in dit nieuwe stelsel niet meer mogelijk om schulden te verrekenen met de box 3 bezittingen, alleen de te betalen rente is aftrekbaar in box 3.

Algemene heffingskorting

De afbouw van de algemene heffingskorting (AHK) wordt ook afhankelijk van het inkomen in box 2 en box 3 vanaf 1 januari 2023. Hierdoor zal de AHK sneller afbouwen voor personen met inkomen in box 2 en box 3.

Arbeidskorting

De maximale arbeidskorting wordt verhoogd naar € 792 in 2023 waardoor de maximale arbeidskorting uitkomt op € 5.052.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is voor kinderen geboren vanaf 2025 niet meer aan te vragen. Vanaf 2037 wordt de inkomensafhankelijke combinatiekorting volledig afgeschaft.

Afschaffing middelingsregeling

Vanaf 2023 wordt de middelingsregeling afgeschaft. De middelingsregeling was bedoeld voor personen met een sterk wisselend jaarinkomen. Hierdoor konden zij minder belasting betaling betalen als er gekeken werd naar het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar.

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten