Sluiten

Pensioen

Verhoging van de AOW-uitkering

Doordat het minimumloon vanaf 2023 10,15% meer gaat bedragen stijgt de daaraan gekoppelde AOW-uitkering ook met 10,15%

De fiscale oudedagsreserve wordt vanaf 2023 in stappen afgeschaft.

Vanaf 2023 is het niet meer mogelijk om een oudedagsreserve op te bouwen of aan te vullen. Heb je op 31 december 2022 een bestaande oudedagsreserve wordt deze volgens de bestaande regels afgewikkeld.

Wetsvoorstel toekomst pensioenen

Per 1 januari 2023 wilt het kabinet een nieuw pensioenstelsel met een nieuwe premieregeling waarbij de inleg en de opbouw meer geïndividualiseerd worden. Hierdoor verdwijnt de doorsneepremie en is het mogelijk dat de pensioenuitkering eerder kan worden verhoogd als de financiële resultaten goed zijn. Echter, de pensioenuitkering kan ook eerder worden verlaagd als de financiële resultaten slecht zijn. Mede door bovenstaande moeten de nieuwe pensioencontracten beter aansluiten op de huidige arbeidsmarkt. Verder wenst het kabinet het partner- en wezenpensioen te wijzigen en deze diensttijdonafhankelijk te maken.

Het kabinet heeft de wens dat meer mensen pensioen opbouwen. Om deze reden is er een experimenteerwetgeving voor zelfstandigen opgesteld waarin de fiscale behandeling tussen de tweede en derde pijler bijna aan elkaar gelijk worden getrokken.

Wetsvoorstel herziening bedrag ineens

Deelnemers krijgen het recht om maximaal 10% van het opgebouwde ouderdomspensioen af te kopen op de ingangsdatum van het pensioen of in de maand januari volgend op de AOW-leeftijd. Deze mogelijkheid gaat 1 juli 2023 in.

Uitbreiding waardeoverdracht kleine pensioenen

Het wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen breidt het recht op waardeoverdracht uit voor pensioenuitvoerders. Ook krijgen pensioenuitvoerders het recht om een klein nettopensioen en een kleine nettolijfrente tussentijds af te kopen. Het doel is dat de wetswijziging ingaat vanaf 1 januari 2023.

Oudedagsverplichting gebruiken voor een lijfrente

Heb je een oudedagsverplichting en heb je langer dan 5 jaar geleden de AOW-leeftijd bereikt? Dan kan je de gehele oudedagsverplichting omzetten in een lijfrente aangezien er voor deze omzetting geen leeftijdgrens meer geldt.

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten