Sluiten

Woning

Schenkingsvrijstelling voor eigen woning

De eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt vanaf 2023 verlaagt naar € 28.947. Deze vrijstelling is gelijk aan de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling van een ouder naar kind waarbij het kind het bestedingsdoel mag kiezen. Vanaf 1 januari 2024 wil het kabinet deze schenkingsvrijstelling volledig afschaffen. Tot 1 januari kan de huidige schenkingsvrijstelling voor eigen woning van € 106.671 nog gebruikt worden.

Per 1 januari 2023 wordt de spreidingsmogelijkheid ook afgeschaft. In 2022 geldt deze nog wel, maar dan voor een duur van 2 jaar in plaats van 3 jaar.

Overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting voor particuliere wordt verhoogd voor particuliere beleggers of rechtspersonen die een woning kopen zonder dat zij dit als eigen verblijf gebruiken. Dit tarief wordt 10,4% in plaats van 8%. Dit hogere tarief geldt voor alle verkrijgingen die niet gebruik kunnen maken van de startersvrijstelling of het 2%-tarief.

Afschaffing verhuurderheffing

Vanaf 2023 hoeven verhuurders geen aangifte voor de verhuurderheffing meer te doen. Door deze afschaffing houden woningbouwcorporaties geld over om te investeren in de bouw van flexwoningen en betaalbare huurwoningen, renovaties, verduurzaming en de leefbaarheid van de wijken te verbeteren.

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten