Sluiten
Het nieuwe pensioenstelsel

Wat houdt het nieuwe pensioenakkoord nou echt in?

Op 12 juni 2019 hebben het kabinet en de sociale partners de gesprekken over het nieuwe pensioen akkoord afgerond, maar wat houdt dit nieuwe pensioenakkoord nou precies in? Recentelijk is er een wetsvoorstel opgesteld waarin de counteren van het nieuwe Nederlandse pensioenstelsel beter zichtbaar worden.

Het nieuwe pensioenakkoord is de afgelopen maanden veel in het nieuws geweest. Er is dan ook al veel bekend over het nieuwe pensioenstelsel dat per 1 januari 2022 in gaat. het onderstaande stroomschema geeft de belangrijkste wijzigingen weer.

Naast het stroomschema zijn er nog een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen in het pensioenakkoord:

Partnerpensioen

Het bepalen van de hoogte van het partnerpensioen wordt in dit wetsvoorstel vereenvoudigd. De werkgever stelt een percentage vast met een maximum van 50% van het salaris. In de wet is vastgesteld wie als partner beschouwd wordt waardoor de kans om tussen wal en schip te vallen een stuk kleiner wordt.

Vervroegd met pensioen

Het wordt gemakkelijker om eerder met pensioen te gaan. Zo is het vanaf 2023 als medewerker toegestaan om tot 100 weken verlof op te sparen zodat hij/zij eerder met pensioen kan. Tevens mag de werkgever 3 jaar lang een bedrag van ruim € 21.000 boetevrij per jaar uitkeren aan werknemers zodat ze eerder kunnen stoppen met werken. 

Lump sum

Het wordt toegestaan om 10% van het pensioenkapitaal in één keer uit te kunnen laten keren indien de medewerker dit wenst. Dit draagt bij aan de flexibiliteit en was voorheen niet mogelijk. 

*Wij streven ernaar om middels nieuwsberichten op onze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten. 

Ben jij klaar om samen met ons jouw geluk te regisseren?