Sluiten

Bedrijfsschadeverzekering

Wat is een Bedrijfsschadeverzekering?

Is er schade in je bedrijf, of in het winkelcentrum waar jouw bedrijf staat? En is de omzet daardoor lager, of kun je minder produceren of leveren? Met de Bedrijfsschadeverzekering hoef je je geen zorgen te maken over vaste lasten, zoals de salarissen. Hiertegen kun je je zich verzekeren met een bedrijfsschadeverzekering.

Bedrijfsschade kan grote financiële gevolgen hebben

Na een brand moet worden opgeruimd, hersteld of herbouwd en misschien wel eerst gesloopt. Je bedrijf ligt stil. Nieuwe bouwtekeningen en bouwvergunningen kosten tijd. Net als het bestellen van nieuwe machines. Jouw vaste lasten gaan al die tijd gewoon door. Huur tijdelijke locatie en salarissen bijvoorbeeld. Met een bedrijfsschadeverzekering hoef je je over die kosten in ieder geval geen zorgen te maken. Bovendien wordt de gemiste brutowinst ook vergoed.

Belangrijk bij een bedrijfsschadeverzekering

Bij een bedrijfsschadeverzekering zijn in essentie een tweetal zaken belangrijk:

 • Hoe lang duurt het voordat je weer op je oude productie- en winstniveau zit?
 • Welke brutowinst mist in de totale periode?
 • Welke activiteiten voert je onderneming? Een eenmanszaak kan de productie sneller hervatten dan een groot productiebedrijf

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag op een bedrijfsschadeverzekering zijn de vaste kosten plus de nettowinst (of minus het nettoverlies!). Een alternatieve berekening voor het verzekerd bedrag is de omzet minus de variabele kosten.

Onder vaste kosten kunnen in dit verband worden verstaan:

 • Huur en erfpacht
 • Hypotheken, obligaties en andere leningen
 • Salarissen van personeel
 • Honoraria van directie en commissarissen
 • Pensioenen
 • Afschrijvingen en onderhoudskosten
 • Verzekeringspremies en accountantskosten
 • Gas, water en elektriciteit
 • Telefoon- en reiskosten
 • Druk- advertentie- en reclamekosten
 • Rechtskundige bijstand en intellectuele eigendommen
 • Contributies en abonnementen
 • Diverse belastingen

Bij het bepalen van de uitkeringstermijn komt enige planning kijken. Een aantal factoren om te overwegen zijn:

 • Herstel van de omzet
 • Herstel van de productiecapaciteit
 • Leveringstermijn van nieuwe machines
 • Tijdsduur van het herstel van/aan gebouwen
 • De langste (in tijd) van deze neem je als uitkeringstermijn van je verzekering.

Verschil tussen Bedrijfsschadeverzekering en Gebouwenverzekering goederen/inventarisverzekering Een Bedrijfsschadeverzekering wordt vaak verward met een Gebouwenverzekering. Maar ze zijn niet hetzelfde. Het verschil zit in materiële en immateriële schade.

Met een Bedrijfsschadeverzekering verzeker je het risico van bedrijfsstilstand of het stilvallen van de productie van het bedrijf. Je verzekert de brutowinst met een Gebouwenverzekering/goederen inventarisverzekering verzeker je de schade aan het pand, de producten die je maakt en de bedrijfsmiddelen. Je verzekert de materiële schade.

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

Neem direct contact op!

Neem direct contact op voor een vrijblijvend gesprek.