ZEKER VAN JE ZAAK

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wat is een AOV?

Een AOV, oftewel arbeidsongeschiktheidsverzekering, is een verzekering die wordt afgesloten voor het geval dat een ondernemer arbeidsongeschikt raakt. In loondienst is iedere werknemer hier automatische voor verzekerd via de werkgever en/of UWV.

Denk hierbij aan langdurig ziek, invalide worden of de dupe zijn van een ernstig ongeval. Wanneer de ondernemer een AOV-verzekering heeft afgesloten, zullen er toch inkomsten worden ontvangen in de vorm van een uitkering. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert iemand zich dus tegen inkomstenverlies.

Voor wie is een AOV bedoeld?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt meestal afgesloten door mensen die niet in loondienst zijn. Denk hierbij aan ondernemers of zelfstandigen. Deze verzekering biedt namelijk inkomenszekerheid voor alle partijen die geen aanspraak kunnen maken op sociale uitkeringen.

Ook bij het afsluiten van een lening voor de hypotheek voor een eigen woning wordt er vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband met de maandlasten afgesloten. Mensen in loondienst die meer dan 54k verdienen (maximum loon waarover uitkeringen berekend worden) ook AOV.

Wanneer is een AOV noodzakelijk?

Zoals eerder benoemd is een arbeidsongeschiktheidsverzekering vooral interessant voor ondernemers en zelfstandigen. Het is echter niet in alle gevallen noodzakelijk om een AOV-verzekering af te sluiten. Om dit te bepalen is het handig om de financiële situatie in kaart te brengen. Hierbij moet worden gekeken of er tijdelijk kan worden teruggevallen op het inkomen van de partner of op eventueel spaargeld.  Of ontvang je bijvoorbeeld inkomsten door de verhuur van een pand, dan verandert het inkomen niet. Het is dus vooral aan te raden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten wanneer je tijdens langdurig ziek zijn afhankelijk bent van je inkomen.

Wat kost een AOV?

Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is de premie afhankelijk van een aantal factoren:

  • De branche waarin desbetreffende ondernemer werkzaam is
  • De leeftijd
  • De huidige gezondheidssituatie
  • Het inkomen en het daarvan afgeleide te verzekeren bedrag
  • De eigen-risicotermijn, oftewel de periode waarin iemand wel al arbeidsongeschikt is maar nog geen uitkering ontvangt
  • De leeftijd tot wanneer de uitkering doorloopt

Tips

  1. Zorg dat je niet te veel risico loopt en bereken tijdig wat er gebeurt wanneer je arbeidsongeschikt raakt.
  2. Het is handig om de exacte kosten van een AOV te berekenen, aangezien ondernemers deze kosten vaak te hoog inschatten.
  3. Het bedrag dat je betaalt aan een AOV kan worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.
  4. Aangezien de kosten van een AOV afhankelijk zijn van verschillende factoren, kan de premie ook erg verschillen. Kosten kunnen dus beperkt worden door bepaalde factoren bij te stellen. Let hierbij wel op dat je dan ook minder goed gedekt bent.

Neem direct contact op!

Neem direct contact op voor een vrijblijvend gesprek op het gebied van Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.