x
Sluiten

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een AOV, oftewel arbeidsongeschiktheidsverzekering, is een verzekering die wordt afgesloten voor het geval dat je arbeidsongeschikt raakt. In loondienst is iedere werknemer hier automatische voor verzekerd via de werkgever en/of UWV tot een bepaald inkomen. Wanneer je bovengemiddeld verdient kan je toch substantiële financiële risico's lopen, zeker omdat de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) niet jouw gehele inkomen dekt. Als ondernemer wil je natuurlijk voorkomen dat jouw verzekeraar je verplicht om ander werk te gaan doen. 

Denk bij oorzaken voor arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld aan langdurig ziek, invalide worden of de dupe zijn van een ernstig ongeval. Wanneer de ondernemer een AOV-verzekering heeft afgesloten, zullen er toch inkomsten worden ontvangen in de vorm van een uitkering. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert iemand zich dus tegen inkomstenverlies.

Voor wie is een AOV bedoeld?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt meestal afgesloten door mensen die niet in loondienst zijn. Denk hierbij aan ondernemers of zelfstandigen. Deze verzekering biedt namelijk inkomenszekerheid voor alle partijen die geen aanspraak kunnen maken op sociale uitkeringen.

Ook bij het afsluiten van een lening voor de hypotheek voor een eigen woning wordt er vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband met de maandlasten afgesloten. Mensen in loondienst die meer dan € 58.311 (2021) verdienen (maximum loon waarover uitkeringen berekend worden) ook AOV.

Wanneer is een AOV noodzakelijk?

Zoals eerder benoemd is een arbeidsongeschiktheidsverzekering vooral interessant voor ondernemers en zelfstandigen. Het is echter niet in alle gevallen noodzakelijk om een AOV-verzekering af te sluiten. Om dit te bepalen is het handig om de financiële situatie in kaart te brengen. Hierbij moet worden gekeken of er tijdelijk kan worden teruggevallen op het inkomen van de partner of op eventueel spaargeld. Of ontvang je bijvoorbeeld inkomsten door de verhuur van een pand, dan verandert het inkomen niet. Het is dus vooral aan te raden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten wanneer je tijdens langdurig ziek zijn afhankelijk bent van je inkomen.

Wat kost een AOV?

Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is de premie afhankelijk van een aantal factoren:

  • De branche waarin desbetreffende ondernemer werkzaam is
  • De leeftijd
  • De huidige gezondheidssituatie
  • Het inkomen en het daarvan afgeleide te verzekeren bedrag
  • De eigen-risicotermijn, oftewel de periode waarin iemand wel al arbeidsongeschikt is maar nog geen uitkering ontvangt
  • De leeftijd tot wanneer de uitkering doorloopt

Maandlastbeschermer

Het is ook mogelijk om een maandlastbeschermer af te sluiten. Een maandlastbeschermer is een vorm van de arbeidsongeschiktheidsverzekering waarmee je (een deel van) jouw maandlasten te verzekeren. Bij arbeidsongeschiktheid wordt er een bedrag uitgekeerd ten behoeve van deze lasten. Deze verzekering is bedoelt voor mensen in loondienst met een eigen woning.

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact met ons op!